Tuesday, 28 February 2012

Syarat-syarat Kemenangan

 Bismillahirrahmanirrahim
   Sebagai umat Islam, dalam medan perjuangan apa-apa sekalipun akan dijanjikan kemenangan oleh Allah jika menepati segala syarat-syarat nya. Sebagai Muslim yang beriman kita seharusnya sentiasa berpegang teguh kepada al-Quran dan As-sunnah sebagai rujukan untuk menggapai kejayaan. Sebagai orang yang berpengalaman dalam bidang perubata, tidak dinafikan segala pembelajaran tidak dikaitkan langsung dengan Al-Quran padahal segala ilmu-ilmu tersebut berasal daripada cendiakawan Islam zaman Abbasiah seperti  Ibnu sina, al-Razi, Ibn Nafis dan lain-lain.
   Jadi sebagai umat Islam kita bertanggungjawab untuk mengaitkan semua yang kita pelajari dengan al-Quran mahupun hadis-hadis Rasulullah. Kedua-dua sumber ini membawa kejayaan dalam kita menghadapi dunia yang diibaratkan tempat persinggahan sebelum bertemu dengan pencipta asal, Allah Rabbul Jalil.
   Dalam buku Pemuda Islam Yang Dijanjikan karangan Prof Dr Yusuf Al-Qardawi, beliau ada menyelitkan pesanan buat para pemuda Islam dalam perjuangan untuk kemenangan atau mati syahid. Dalam bukunya , beliau memberitahu pemuda Islam akan tiga syarat seperti yang dijanjikan Allah:
1)Syarat pertama
Kemenangan itu adalah daripada Allah SWT. Sesiapa yang mendapat pertolongan Allah, tidak mampu dikalahkan selama-lamanya sekalipun seluruh manusia di atas muka bumi berpakat menentangnya. Sesiapa pula yang disia-siakan oleh Allah tidak akan mampu ditolong selama-lamanya, sekalipun ia memiliki bilangan yang ramai dan kelengkapan yang cukup.
  Inilah apa yang telah disebutkan oleh ayat al-Quran secara jelas tanpa ada kesamaran, satu kepastian tanpa ada keraguan;
“ Jika Allah menolong kamu, maka tiada sesiapa yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi  pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudan itu? Kerana itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal. ( Ali-Imran: 160)
“(Ingatlah) ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu ia perkenankan  permohonan kamu (dengan firmanNya): “Sesungguhnya Aku akan membantu kamu dengan seribu  (bala tentera) dari malaikat yang datang berturut-turut.”
“Dan Allah tidak menjadikan (bantuan malaikat) itu melainkan sebagai berita gembira dan supaya hati kamu tenag tenteram dengannya. Dan kemenangan itu pula hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” ( Al-Anfal:9-11)
   Kadang-kadang Allah SWT memberi pertolongan kepada golongan yang sedikit untuk mengalahkan golongan yang banyak seperti bantuan yang diberikan kepada tentera Thalut yang sedikit bagi mengalahkan tentera Jalut yang ramai walaupun diantara tentera Thalut ada yang berkata:
“ Kami pada hari ini tidak berdaya menentang Jalut dan tenteranya’ Berkata pula orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah: ‘Berapa banyak (yang pernah terjadi) golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah; dan Allah sentiasa bersama-sama orang-orang yang sabar”. (Al-Baqarah: 249)
  Bahkan Allah SWT juga membantu orang yang tidak mempunyai tentera langsung mahupun senjata, sepertimana Dia membantu RasulNya Muhammad SAW ketika di gua Thur:
“Kalau kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad) maka sesungguhnya Allah telahpun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir mengeluarkannya (dari negerinya Makkah) sedang ia salah seorang dari dua (sahabat) semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika ia berkata kepada sahabatnya: “Janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita”. Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada (Nabi Muhammad) dan menguatkannya dengan bantuan tentera (malaikat) yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan (syirik) orang-orang kafir terkebawah (kalah dengan sehina-hinya), dan kalimah Allah (Islam) ialah yang tertinggi (selama-lamanya), kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”. (At-Taubah:40)
2)Syarat Kedua
   Allah SWT hanya akan membantu orang yang membantu nya, maka sesiapa menolong Allah SWT , Allah akan menolongnya. Ini adalah qanun yang datang dalam bentuk syarat beserta Jaza’(ganjaran):
“Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela (agama) Allah nescaya Allah membela kamu (untuk mencapai kemenangan) dan meneguhkan tapak pendirian kamu.” (Muhammad:7)
  Dan datang dalam bentuk Khabar Thabit yang dikuatkan lagi dengan sumpah dan Nun Taukid:
“Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamanya (agama Islam); Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.” (Al-Haj:40)
   Sesungguhnya pertolongan dari Allah SWT itu akan datang dengan sebab membantu agamaNya, meninggikan kalimahNya, berhukum dengan syariatNya. Oleh sebab itu ayat seterusnya datang dengan sifat-sifat orang yang memperjuangkan agama Allah SWT, firmanNya:
“Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat, dam mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan.”(Al-Haj:41)
  Adakalanya al-Quran menggambarkan tentang pertolongan Allah SWT dengan iman atau dengan bantuan ketenteraan dari Allah SWT maka sesiapa yang beriman dengan sebenar-benar iman pasti Allah SWT  akan membantunya, maka jadilah dia salah seorang daripada tentera-tenteraNya. Ini adalah seperti firmanNya:
“Dan sememangnya adalah menjadi tanggungjawab Kami menolong orang-orang beriman.” (Ar-Rum:47)
Dan firmanNya lagi:
“Dan bahawasanya tentera Kami (pengikut-pengikut rasul), merekalah orang-orang yang mengalahkan (golongan yang menentang kebenaran)” (As-Soffat:173)
3)Syarat ketiga
   Kemenangan atau pertolongan tidak akan dianugerahkan kecuali kepada golongan mukmin, juga tidak akan berlaku melainkan dengan golongan mukmin sendiri. Maka kemenangan dari mereka, adalah untuk mereka maka merekalah matlamat kemenangan dan persediannya. Ini Allah SWT jelaskan kepada baginda SAW dalam firmanNya
“ Dialah yang menguatkanmu dengan pertolonganNya dan dengan (sokongan) orang-orang yang beriman.”
“Dan (Dialah) yang menyatupadukan di antara hati mereka (yang beriman itu).” (al-Anfal:62-63)
  Allah SWT juga membantu orang yang dikehendakiNya melalui malaikat yang diturunkan dari langit ke bumi, sepertimana yang berlaku ketika peperangan Badar, Khandaq dan Hunain:
“Ingatlah ketika Tuhanmu wahyukan kepada malaikat: ‘Sesungguhnya Aku bersama kamu (memberi pertolongan), maka tetapkanlah(hati) orang-orang yang beriman.” (Al-Anfal:12)
“Lalu kami hantarkan kepada mereka angin ribut (yang kencang) serta angkatan tentera (dari malaikat) yang kamu tidak dapat melihatnya.” (Al-Ahzab:9)
“Kemudian Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya serta ia menyeksa orang-orang kafir itu (dengn kekalahan yang membawa kehancuran).” (At-Taubah:26)
    Dan adakalanya Allah SWT menolong orang yang dikehendakiNya melalui kejadian alam semulajadi dengan cara menjadikannya berkhidmat kepada orang yang beriman, atau mengalahkan  musuh dengannya, seperi mana Allah SWT mengalahkan kaum musyrikin dalam peperangan Khandaq dengan perantaraan angin:
“Wahai orang-orang yang beriman! Kenanglah nikmat Allah yang dilimpahkanNya kepada kamu. Semasa kamu didatangi tentera (Al-Ahzab) lalu Kami hantarkan kepada mereka angin ribut (yang kencang) serta angkatan tentera (dari malaikat) yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan (ingatlah) Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan.” (Al-Ahzab:9)
   Sepertimana juga Allah SWT menurunkan hujan rahmat buat muslimin dalam peperangan Badar:
“Dan ingatlah ketika ia menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya dan menghapuskan dari kamu gangguan syaitan, dan juga untuk menguatkan hati kamu dan menetapkan dengannya tapak pendirian (kamu di medan perjuangan).” (Al-Anfal:11)
   Dan Allah SWT juga menolong orang beriman melalui tangan-tangan pihak musuh sendiri iaitu dengan melemparkan ke dalam hati mereka ketakutan yang menghancurkan semangat mereka dan membunuh pendirian mereka, seperti yang diterangkan tentang Yahudi Bani Nadhir:
  “Dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung halaman mereka pada julung-julung kali. Kamu tidak pernah menyangka bahawa mereka akan keluar (disebabkan bilangannya yang ramai dan pertahananya yang kuat). Dan mereka  pula menyangka bahawa benteng-benteng  mereka akan dapat menahan serta memberi perlindungan kepada mereka (dari azab) Allah. Maka Allah menimpakan (azabNya) kepada mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiranmereka. Lantas Allah melemparkan perasaan cemas takut ke dalam hati mereka. (Lalu) mereka membinasakan  rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri (dari dalam) dan juga dengan tangan orang-orang yang beriman (yang mengepung mereka  berbuat demikian dari luar). Maka insaflah dan ambillah pelajaran (dari peristiwa itu) wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya.” (Al-Hasyr:2)
  Akan tetapi alat-alat kelengkapan ini semuanya bergantung kepada wujudnya Mukmin.
  Bahkan pada kejadian Badar bukanlah malaikat diturunkan dalam keadaan kosong tetapi Allah SWT berfirman kepada mereka:
“Sesungguhnya  Aku bersama kamu (memberi pertolongan) maka  tetapkanlah(hati) orang-orang yang beriman.” (al-Anfal:12)
  Dan semasa peperangan Ahzab, Allah SWT telah mengutuskan angin dan tenteranya ketika mana…
“ Diuji orang-orang beriman, dan mereka digoncangkan (perasaan dan pendiriannya) dengan goncangan yang amat dahsyat.” (Al-Ahzab:11)
Dan semasa peperangan Hunain:
“Allah Taala menurunkan sakinah(ketenanganNya) kepada RasulNya dan kepada para mukminin.” (At-Taubah:29)
  Dan di dalam peperangan bani Nadhir mereka…
“Meruntuhkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri, dan juga dengan tangan orang-orang mukminin. (Al-Hasyr:3)  Wallahua’lam…

Wednesday, 22 February 2012

Hidup Untuk Memberi: Keutamaan Sifat Sabar

Hidup Untuk Memberi: Keutamaan Sifat Sabar: Bismillahirrahmanirrahim.... Dalam kita menongkah arus dunia, sifat sabar dan syukur perlu ada untuk meneruskan perjuangan sebagai hamba Al...

Sunday, 19 February 2012

Keutamaan Sifat Sabar

Bismillahirrahmanirrahim....
Dalam kita menongkah arus dunia, sifat sabar dan syukur perlu ada untuk meneruskan perjuangan sebagai hamba Allah. Dalam Bimbingan Mukmin ringkasan Ihya' ulumuddin karangan Imam al-Ghazali yang diringkaskan oleh Syeikh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Imam Ghazali telah menukilkan sifat sabar seperti berikut:

  Allah SWT telah melukiskan orang-orang yang sabar itu dengan pelbagai sifat. Al-Quran juga telah menyebut keutamaan sifat sabar ini dalam lebih dari tujuh puluh tempat. Sebahagian terbesar dari darjat-darjat kemuliaan dan kebajikan telah dihubungkan kepada sifat sabar dan dijadikan sebagai balasan bagi sifat ini dan orang-orang yang bersifat dengannya.

  Berikut beberapa firman Allah Ta'ala menunjukkan keutamaan sifat sabar:
 "Dan kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, iaitu ketika mereka bersifat sabar." ( as-Sajjadah: 24)
"Dan kami akan memberikan balasan kepada orang yang sabar itu pahala mereka menurut apa yang telah mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya." (an-Nahl: 96)
"Mereka itulah yang akan diberikan pahalanya dua kali ganda disebabkan mereka telah bersabar." (al-Qashas:54)
"Hanyasanya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa kiraan." (az-Zumar:10)

  Lihatlah bahawa setiap amalan yang baik itu sentiasa ditentukan balasannya menurut kadar dan hitungan yang tertentu, kecuali sabar. Maka Allat SWT telah memberikan janji kepada orang-orang yang sabar itu bahawa Allah SWT sentiasa bersama mereka.

  Allah telah berfirman:
"Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar itu beberapa perkara yang tidak dicatitkan bagi orang lain, sebagaimana firman-Nya:

  "Mereka itulah orang-orang yang mendapat selawat(keampunan) dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (al-Baqarah:157)

  Sabda Rasulullah SAW pula:
"Sabar itu separuh daripada iman"

  Ketika baginda Rasulullah SAW ditanya orang tentang iman: Jawabnya itu adalah sabar dan berlapang dada. Wallahua'lam.

Saturday, 18 February 2012

Saya Tidak Takut Mati, Kerana Sudah Memberi

Bismillahirrahmanirrahim
Dalam salah sebuah buku Ustaz Hasrizal Jamil atau lebih terkenal dengan laman webnya saifulislam.com, beliau ada memberitahu bahawa erti hidup adalah memberi bukan menerima. Dalam filem Laskar pelangi yang dilakonkan oleh Inderanegara, beliau memberi nasihat kepada anak-anak muridnya sebelum kematiannya dengan kata-kata sakti, "berilah kamu sebanyak-banyaknya bukan menerima sebanyak-banyaknya". Maka secara tidak langsung memberi inspirasi buat saya untuk hidup memberi sesuatu kepada umat manusia terutama memberi dalam perjuangan Islam.

Dalam satu artikel yang ditulis oleh salah seorang anggota Ikhwanulmuslimin, Syed Qutb dalam artikel 'kisah kehidupan dan kematian', beliau menyatakan kematian tidak beliau takuti kerana telah memberi kepada umat Islam khasnya jasa dan pengorbanan untuk umat ini. Antaranya tafsir fi zilal lilQuran yang dikarang dalam penjara yang menjadi tatapan dan rujukan untuk umat Islam apabila menterjemah isi-isi al-Quran. Dan mungkin inilah sebabnya menjelang kematiannya di tali gantung beliau hanya tersenyum. Senyuman puas kerana sudah puas memberi sepanjang hayat!!!

 Senyuman kepuasan syed Qutb sebelum ke tali gantung

Dalam artikel tersebut, beliau menyatakan;
  Saya tidak takut mati meskipun ia datang mendadak. Saya sudah mengambil banyak dari kehidupan ini, yakni "sudah memberi".
  Ada kalanya anda sulit membezakan antara pengambilan dan pemberian, kerana keduanya memberikan pengertian dalam satu alam roh. Setiap kali saya memberikan, setiap itu pula saya sudah mengambil. Ini bukan bererti ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada saya, tetapi maksud saya adalah bahawa saya telah mengambil imbalan terhadap apa yang saya berikan., kerana kepuasan dan kegembiraan yang saya dapat dengan pemberian itu kurang dari kepuasan dan kegembiraan yang mereka dapat.
  Saya tidak lagi takut terhadap kematian meskipun ia datang seketika. Saya sudah membuat sekuat apa yang saya mampu. Memang banyak hal-hal lainnya yang ingin saya lakukan, kalau saya diberi umur yang panjang. Namun saya juga tidak bersedih hati kalau saya tidak dapat melakukannya. Orang-orang lain akan meneruskan perjuangan ini. Ia tidak akan mati, selama ia masih baik untuk hidup. Dan saya percaya bahawa pejuang yang sentiasa mengamati keamanan alam semesta ini tidak akan membiarkan idea yang baik itu mati.
  Saya tidak lagi takut terhadap kematian, meskipun ia datang tiba-tiba. Saya sudah berusaha sekuat-kuatnya berlaku baik. Sedangkan terhadap kesalahan dan kealpaaan saya, saya menyesal sekali.
  Saya pasrahkan segalanya kepada Allah SWT dan saya sentiasa mengharapkan rahmat dan ampunan-Nya. Adapun tentang hukuman dan seksaan-Nya, saya tidak resah dan gelisah kerananya. Saya yakin bahawa hukuman itu tetap dan ganjaran itu adil, dan saya sudah membiasakan diri menanggung risiko terhadap amal perbuatan saya, baik itu kebajikan mahupun keburukan. Maka sudah tentu saya akan menanggung hukuman atas kesalahan saya di pengadilan yaumul hisab. Wallahua'lam.
AssalamualikumWarahmatullahiwabarakatuh........
Bismillahirrahmanirrahim........Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Alhamdulillah Allah buka hati untuk hambe buat blog sendiri. Cetusan sahabat-sahabat yang ada blog sendiri. Nama dipilih untuk blog yang pemiliknya bukanlah sehebat Imam Hasan al-Banna bukan juga Umar Tilmasani bukan juga tuan guru Nik Abdul Aziz Nik Mat bukan juga idola hambe Syed Qutb dalam perjuangan mereka memberi untuk Islam; hidup untuk memberi adalah untuk memberi sesuatu untuk Islam mencontohi tokoh-tokoh Islam abad ini InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita dalam keredhaan Allah SWT bukan dalam istidraj yang melalaikan kita tanpa diketahui kita setiap amalan kita sia-sia.

Allah berfirman dalam Surah al-Kahfi ayat 103 & 104:
Katakanlah (Muhammad), "Apakah perlu Kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?" Iaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya". Moga-moga kita tidak digolongkan dalm golongan sebegini di akhirat kelak. Amiiin.

Untuk seterusnya hambe memohon doa sahabat-sahabat sekalian mendoakna kesejahteraan hamba dalam perjuangaan menjadi seorang doktor muslim InsyaAllah. Mohon doa2 semua. Amiiin

Dalam surat terbuka kepada wanita yang ditulis oleh Umar Tilmasani mantak ketua Umum Al-Ikhwan Muslimin beliau ada menyelitkan sabda Rasulullah SAW:
Sabarlah! Penyakit itu membersihkan kotoran pada manusia seperti halnya api menghilangkan kotoran pada besi. ( dipetik dalam Asadul Ghabah jilid 7 halaman 345)

Masya Allah!!! Allah beri sakit kepada kita bukan untuk membebankan kita malahan Dia beri untuk bersihkan diri kita dari dosa-dosa yang sengaja atau tak sengaja kita buat. Renung-renunglah sahabat sekalian dalam kesakitan ada keindahan. Indahnya Islam. Wallahua'lam.